Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha a "X" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

  

ÁSZF

 

Az általános szerződési feltételeket  (ÁSZF) letöltheti innen!

 

Az Elállási Nyilatkozat Mintát letöltheti innen!

1. Bevezetés

 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kandallo-futar.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

 

 

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

 

 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni.

 

 

 

Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Felhasználó között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók valamint egyéb információk a Szolgáltató és Felhasználó közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

 

 

 

A szerződés nyelve magyar.

 

 

 

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Felhasználó és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

 

 

 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 

 

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

2. A Szolgáltató

 

 

 

Név: Mobilkemence.xyz Kft.

 

Székhely: 7668 Keszü, árpád fejedelem u. 16.

 

Levelezési cím: 7668 Keszü, árpád fejedelem u. 16.

 

Ügyvezető tisztségviselő: Nagy Zsolt

 

Cégjegyzék szám: 02-09-069117

 

Bejegyző Szervezet neve: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság

 

Adószám: 13177739-2-02

 

Számlavezető pénzintézet: K&H

 

Számlaszám:  10400779-50526852-54851000

 

E-mail cím: kandallo-futar.hu

 

Telefonszám: +36706262500

 

 

 

3. Felhasználási feltételek

 

 

 

3.1. Felelősség

 

 

 

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

 

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

 

 

 

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

 

 

A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

 

 

Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

 

 

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

 

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 

 

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 

 

 

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 

 

3.2. Szerzői jogok

 

 

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

 

 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.kandallo-futar.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön írásos engedélyt ad.

 

 

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

 

4. Honlapon történő vásárlás

 

 

 

4.1. Megrendelés folyamata

 

 

 

A megrendeléshez regisztráció nem szükséges.

 

 

 

A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

 

 

 

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

 

 

 

A Honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

 

 

 

A választott termék a „Kosárba tesz” gomb segítségével helyezhető a virtuális kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti (Kosár ikonra kattintva). Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

 

 

 

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Honlapon tájékozódhat.

 

 

 

A Felhasználónak lehetősége van az oldal alján található „Kosár elmentése” gombra kattintással a megrendelését elmenteni, ha esetleg később szeretné a megrendelését leadni.

 

 

 

A Honlap a Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja. Felhasználó a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a rendelkezésre álló szállítási és fizetési módok között.

 

 

 

Ha a Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez.

 

 

 

Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

 

 

 

Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

 

 

 

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Ha a Felhasználó nem fogadja el, megrendelését nem tudja elküldeni a Szolgáltató részére.

 

 

 

Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintással a Felhasználó véglegesen elküldi a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is értesíti a Felhasználót.

 

 

 

A rendelés feladása tehát a „Megrendel” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

 

 

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Profil” feliratra kattintást követően "Megrendelések követése" menüpont alatt. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

 

 

 

4.2. Regisztráció, regisztráció törlése

 

 

 

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 

 

A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

 

 

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

 

 

 

 Az árakat bejelentkezés nélkül is láthatja a Felhasználó.

 

 

 

4.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

 

 

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére.

 

 

 

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

 

 

 

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség/ szerződéses kötelezettség alól.

 

 

 

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megvásárolt termékek nevét, illetve árát, mennyiségét, szállítási határidőt és szállítási költséget.

 

 

 

4.4. A szerződés létrejötte

 

 

 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.  A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

 

 

4.5. Termékek ára

 

 

 

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

 

 

 

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

 

 

 

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

 

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Felhasználó olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

 

 

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, a Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.

 

 

 

4.6. Számla

 

 

 

A Szolgáltató a megrendelt termékekről, szolgáltatásokról számlát állít ki, amelyet a termékekkel együtt postáz a Felhasználó által megadott e-mail címre. A számlázás a BIllingo.hu online számlázó rendszerével készül, ezáltal a vásárló e-mail címére automatikusan értesítést küld a rendszer. A számla elektronikus formában le is tölthető a vásárló számítógépére! A felhasználó hibájából történt, hibás e-mail cím megadása miatt nem kézbesíthető számlákkal kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el. A termékhez minden esetben fizikailag is mellékeljük a számla kinyomtatott másolatát!

 

 

 

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor a tételeket külön megrendelésként szükséges leadni, és lezárni a webáruházban! 

 

 

 

4.7. Fizetés

 

 

 

Akár személyes átvétel, akár kiszállítással rendelt termékről legyen is szó, az alábbi fizetési módok közül tud választani a Felhasználó:

 

 

 

4.7.1. Előre utalás

 

 

 

A kosárba helyezett megvásárolni kívánt termékek ellenértékét előre átutalással is kifizetheti. Kérjük, hogy a megrendelés végösszegét (szállítási díjjal együtt) az alábbi bankszámla számra szíveskedjen utalni:

 

 

 

 

 

Bank neve: K&H Bank

 

Bakszámlaszám:10400779-50526852-54851000

 

 

 

Az átutalás Megjegyzés rovatába kérjük tüntesse fel: a megrendelő nevét!

 

 

 

Ezen fizetési mód választása esetén a Felhasználó mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást.  Szolgáltató a megrendelt terméket a vételár számláján történő jóváírását követően adja át a futárnak és értesíti a Felhasználót arról, hogy megrendelése mely napon kerül kiszállításra, illetve mely napon vehető át személyesen.

 

 

 

4.7.2. Utánvét

 

 

 

A megrendelt termékek ellenértékét (szállítási díjjal együtt) az áru átvételekor a futárnak kell kifizetni, kizárólag készpénzben.

 

 

 

4.7.3. Készpénzzel a helyszínen személyes átvétel esetén

 

Személyes átvétel esetén a Szolgáltató telephelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

 

  

 

A fizetési lehetőségekről bővebben a Felhasználó a Honlapon az „Információk” menüponton belül tájékozódhat.

 

 

 

4.8. Átvételi lehetőséges, Szállítás

 

 

 

 

4.8.1.MPL futárszolgálat

 

 

 

A megrendelt termékeket MPL futárszolgálattal kerül kézbesítésre arra a címre, amit szállítási címnek megadott a Felhasználó. A kézbesítés előtt a futárszolgálat értesíti a Felhasználót a kézbesítésről. Ha a futár nem találja a Felhasználót a megadott címen, a MPL depóban a csomag megőrzésre kerül 5 munkanapon át. A kézbesítést munkanapokon 8-17 óra között kísérli meg a futár. Természetesen munkahelyre is rendelhető a csomag, de ez már a Felhasználó felelősége.

 

 

 

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e.

 

 

 

Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérje!!! a futártól jegyzőkönyv felvételét és küldje vissza a terméket!!!

 

 

 

 

 

 

4.8.2. Szállítás díja

 

Szállítási információk kis csomagos termékek esetén:

- Személyes átvétel a telephelyen: Előre egyeztetett időpontban lehetséges!

 

- A megrendelt termékek kiszállítását az MPL futárszolgálat végzi.

  A csomagküldés díja max. 40 kg csomag súlyig:

 

csomagsúly

szállítási kölség

1-5 kg

2600 Ft +Áfa

5-10 kg

2900 Ft +Áfa

10-20 kg

3300 Ft +Áfa

20-30 kg

4200 Ft +Áfa

30-40 

4550 Ft +Áfa

40 kg felett

raklapos küldemény szerinti díj

  A 40 kg feletti rendeléseket több csomagban tudjuk kiszállítani. Illetve ha ez fizikailag lehetetlen

(pl. kemence, állvány, stb.) akkor raklapos küldeményként tudjuk eljuttatni vásárlóinkhoz.

Kemencék és állványok elkészítési ideje jelenleg: 4 hét a megrendelés lezárásától számítva.

 

 

 

MPL raklapos nagy-csomag szállítási mód esetén bruttó 35.000 Ft/raklap a szállítási díj.

    Címig történő szállítási mód! A megadott cím 7.5 tonnás tehergépkocsival megközelíthetőnek kell lennie!

    Kizárólag aszfaltos úton megközelíthető címre tudunk szállítást vállalni!

    Dűlőkbe, helyrajzi számos címekre és homokos-földes úton megközelíthető helyekre nem tudunk szállítást szervezni! Ilyen címek esetén a 

    futárszolgálat megtagadja a kézbesítést és visszaszállítja a kemencét telephelyünkre. 

    

   Amennyiben a vásárló a telefonos időpont egyeztetés alkalmával a helyszín tekintetében valótlan információkat közöl, és a kiszállítás

   ezen valótlan információk miatt hiusúl meg, úgy a szolgáltató jogosult a kézbesítést megtagadni és az egyszeri szállítási költséget

   a vásárlóval megfizettetni (kötbér). Erre az eshetőségre legkésőbb a szállítás előtti napon e-mail tájékoztatót kap a vásárló! 

    A gépjármű rakterének 2m-es  körzetében a kézbesítés befejezettnek tekintendő a szállító cég szabályzata szerint!

 

    A telekhatáron belüli mozgatás, szállítás, összeállítás igénye esetén plusz költségek merülhetnek fel! A futárnak nem kötelessége

    telekhatáron bellül mozgatni és összeállítani a kemencét! Ennek lehetőségét a helyszínen ő mérlegelheti, és ezen szolgáltatás díját is ő állapítja meg!

    Egy raklapra max. 2db termék fér fel. (pl.két kemence vagy egy kemence-egy állvány, esetleg két állvány). Három termék rendelése esetén

    pl. egy kemence-két állvány összeállítást 2 db raklapon tudunk feladni!

    Kemencék és állványok elkészítési ideje jelenleg: 6-8 hét a megrendelés lezárásától számítva.

  

  

A termék átvételekor a sérülésmentességről a vásárlónak meg kell bizonyosodnia!

Kis sérülés esetén a kemence belsejében javító vakolat csomag található, melyel könnyűszerrel javíthatók a szállításból és a kemence felhelyezéséből adódó leverődések, sérülések! Ezek sajnos a raklapos szállítási mód velejárói, az ilyen jellegű sérülésekkel kapcsolatban reklamációt cégünk nem fogad el!

 

 

 

 

 

A kiszállítás költségéről, illetve a szállítás vagy a személyes átvétel egyéb feltételeiről bővebben a Felhasználó a Honlapon az „szállítás” menüponton belül tájékozódhat, vagy elérhetőségeink egyikén érdeklődhet. www.kandallo-futar.hu. Tel.:+36706262500

 

- Személyes átvétel kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges 

pécsi műhelyünk telephelyén: 7632 Pécs, siklósi út 68. (+36 70 62 62 500 / 2. menüpont)

 

 

 

4.8.3. Szállítási határidő

 

 

 

A megrendelés kiszállításának határideje kis csomag esetén 2-4 munkanap. Kemencék és állványok esetén a pillanatnyi terheltségtől függően 1-8 hét is lehet! Konkrét információt a termék adatlapján találhat, illetve a rendelés lezárása előtti e-mail megkeresés esetén tudunk adni.

 

 !!!  A kialakult koronavírus járványhelyzetre, illetve az Ukrán háború gazdasági szankcióinak hatására való tekintettel cégünk fenntartja a jogot a szállítási idő egyoldalú változtatására különös figyelemmel megbetegedések bekövetkezte illetve a szállítási szolgáltató partnerek munkájának ellehetetlenülése okából kifolyólag !!!  Amennyiben Ön ezzel nem ért egyet úgy élhet a szerződétől való elállási jogával!

 

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a kis csomagos terméket. Kemencék és állványok megrendelésre készülnek. Ezek szállítási ideje 1-8 hét között alakul a terheltség függvényében!

 

 

 

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 

 

 

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 

a)      a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

 

b)      a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

 

 

4.8.4. Személyes átvétel

 

 

 

Amennyiben személyes átvételt jelöl be a megrendelés során az alábbi címen veheti át a terméket:  7632 Pécs, Siklósi út 68, előzetes időpont egyeztetés után.

 

Kérjük, győződjön meg arról, hogy valóban módjában áll -e a személyesen átvenni a terméket, különös tekintettel a szállítási, rögzítési lehetőségekre!

Amennyiben az egyeztetett átvételi időpontban a vásárló vagy meghatalmazottja nem jelenik meg és akadályoztatása okáról nem értesítette a Szolgáltatót, úgy a Szolgáltató jogosult a terméket harmadik félnek értékesíteni. Ez esetben a vásárlónak új időpont egyeztetése után van lehetősége a terméket átvenni!

Ha a Vásárló huzamosabb idő (7 nap) elteltével sem gondoskodott a termék átvételéről, úgy a szolgáltató jogosult a termékre tárolási költséget felszámítani, melynek mértéke 2500 Ft+Áfa/nap. 

"Tavaszi Szállítás" (előrendelési) akcióban rendelt termékek legvégső átvételi időpontja: 2021 Május 31. Azon  rendelések, melyek nem kerültek kiszállításra ezen időpontig a megrendelő hibájából, 2021 Június 1. napján automatikusan törlődnek!

Az akció keretében rendelt termék szállítását 2021 február 1. napjától lehet igényelni.

A szállítási igényt e-mailban, minimum egy héttel az igényelt szállítás dátum (személyes átvétel esetén is) előtt kérjük tudatni az üzemeltetővel!

 

5. Elállási jog

 

 

 

5.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

 

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó). Tehát céges vásárlás esetén nem alkalmazható az elállási jog.

 

 

 

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 

 

a)         terméknek,

 

b)         több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

 

c)         több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

 

d)         ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Ez esetben a visszaszállítás költsége a vásárlót terheli.

 

 

 

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

 

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

 

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

 

 

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól! A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

 

 

Tehát a Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

 

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól függetlenül, kizárólag banki átutalásos fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

 

 

5.2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 

 

 

·         Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (pl. olaj).

 

·         Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

·         Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

 

·          Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

5.3  Át nem vett csomagok:

Megrendelése leadásával Ön elfogadja webáruházunk Általános Szerződési Feltételeit, illetve fizetési kötelezettsége keletkezik. Ezenkívül amennyiben elfogadjuk rendelését, jogszabály értelmében távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződés keletkezik, amely jogokat és kötelezettségeket eredeztet mindkét fél számára. Ennek értelmében a webáruház köteles a megrendelt terméket/termékeket elküldeni, a megrendelő pedig a vételárat megfizetni. Az átvétel megtagadásával a fent említett, 45/2014. (lll. 26.) Korm. rendelet alapján létrejött, a távollévők közötti szerződés megszegésre kerül, ami által webáruházunknak kára keletkezik, melynek megtérítése jogos követelésünk.

Átvétel megtagadása esetén cégünk a kár fedezésére a következő költségeket terheli a vásárlóra: oda-vissza szállítás díja (utánvétes szállítási költség + 790 Ft visszaszállítási költség) + 300 Ft csomagolási díj + 490 Ft munkadíj. Erről az összegről minden esetben 8 napos fizetési határidővel díjbekérőt állítunk ki. A költségek meg nem fizetése esetén követeléskezelő cég segítségét vesszük igénybe. Az átadásra került díjbekérő összegén felül a követeléskezelés során felmerülő minden további költség a megrendelőt terheli.

Ezenkívül szeretnénk felhívni figyelmét, hogy az átvétel megtagadása nem számít elállásnak, (kivéve ha jelezte cégünk felé, hogy a feladás előtt élni szeretne elállási jogával). A 14 napos elállási jog kizárólag a rendelés átvételétől lép életbe. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt a rendelés átvétele után 14 napig, indoklás nélkül megteheti. Ebben az esetben vissza kell küldenie a rendelt terméket/termékeket, mi pedig visszafizetjük Önnek a rendelés értékét. Fontos, hogy a visszaküldés díja Önt terheli. 

 

6. Szavatosság

 

 

 

6.1. Kellékszavatosság

 

 

 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 

 

 

Fogyasztói szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

 

 

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

 

 

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

 

 

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

 

 

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 

 

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 

 

6.2. Termékszavatosság

 

 

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 

 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 

 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 

 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 

 

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

 

 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 

 

-        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

-        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

-        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

 

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

 

6.3. Jótállás

 

 

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

 

 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

 

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 

 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Felhasználó érvényesíthet.

 

 

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

 

 

·         szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 

·         rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

 

·         helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, gondatlanság,

 

·         elemi kár, természeti csapás okozta.

 

 

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó:

 

 

 

·         elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet.

 

·         ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 

 

Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

 

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

 

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

 

 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 

 

 

Ezen korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az 6.1 és az 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

 

A jótállás tehát nem érinti a Felhasználó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

 

 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Felhasználó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7.2. pontban feltüntettettek alapján.

 

 

 

6.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

 

 

A szavatossági, jótállási igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

 

 

 

Név: Mobilkemence.xyz Kft.

 

Levelezési cím: 7668 Keszü, Árpád fejedelem u. 16.

 

Telefonszám: +36 70 62 62 500 /3.menüpont.

 

E-mail cím: kandallo.futar@gmail.com

 

 

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek

 

 

 

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 

 

 

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

 

 

Név: Mobilkemence.xyz Kft.

Levelezési cím: 7668 Keszü, Árpád fejedelem u. 16.

 

Telefonszám: +36 70 62 62 500 /3. menüpont.

E-mail cím: kandallo.futar@gmail.com

 

 

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

 

 

 

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

 

 

 

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

 

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

 

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

 

 

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

 

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

 

 

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

 

 

A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés W) pont szerint az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és postai címéről.

 

 

 

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 

 

 

a)      Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 

 

 

b)      Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Pécs-Baranya megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület),

 

 

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Pécs-Baranya megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület:

 

 

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

 

mellett működő Baranya Megyei Békéltető testület

 

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

 

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,  

 

 

 

 

 

c) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

 

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon használta során beadott elektronikus panasz útján.

 

 

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan elküldi a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

 

 

d)      Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

8. Egyéb rendelkezések

 

 

 

8.1. Árak módosítása

 

 

 

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, 0 db szám esetén az új beszerzésben érkezett árura is vonatkozhat, illetve az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

 

 

8.2. Technikai korlátok

 

 

 

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

 

 

 

8.3. ÁSZF módosítása

 

 

 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezéseket a Felhasználónak el kell fogadnia. Ha a Felhasználó nem fogadja el, nem ért vele egyet, akkor nem használhatja tovább a Honlapot.

 

 

 

8.4. ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

 

 

 

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

 

 

 

8.5. Jelen ÁSZF Felhasználó általi megsértésének következményei

 

 

 

Amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató jogosult részére figyelmeztetést küldeni, rendelkezések súlyos és ismételt megsértése esetén a Felhasználó fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni, a Felhasználó IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, felkeresni, a Felhasználó internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében, jogi eljárást indítani.

 

 

 

8.6. Engedményezés és jogátruházás

 

 

 

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve követeléseit másra átruházni. A Felhasználó a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogások, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.

 

 

 

A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak illetve követeléseinek átruházására.

 

 

 

8.7. Adatvédelmi szabályzat

 

 

 

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://www.kandallo-futar.hu

 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.05.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. Amennyiben az adott termék oldalán, vagy a honlap egyéb részében nem szerepel külön a szállítási határidő, akkor azt is a visszaigazolásban jelzi a kereskedő. Az "Információk" menüpontban megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

 

Elállási jog gyakorlásának menete

 

 

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó). Tehát céges vásárlás esetén nem alkalmazható az elállási jog.

 

 

 

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 

 

a)         terméknek,

 

b)         több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

 

c)         több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

 

d)         ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

 

 

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

 

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

 

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

 

 

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

 

 

Tehát a Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

 

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

 

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 

 

 

·         Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (pl. olaj).

 

·         Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

·         Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

 

·          Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 

Kellékszavatosság

 

 

 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 

 

 

Fogyasztói szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

 

 

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

 

 

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

 

 

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

 

 

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 

 

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 

 

Termékszavatosság

 

 

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 

 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 

 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 

 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 

 

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

 

 

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 

 

-        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

-        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

-        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

 

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

 

Jótállás

 

 

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

 

 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

 

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 

 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Felhasználó érvényesíthet.

 

 

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

 

 

·         szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 

·         rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

 

·         helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

 

·         elemi kár, természeti csapás okozta.

 

 

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó:

 

 

 

·         elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet.

 

·         ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 

 

Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

 

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

 

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

 

 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 

 

 

Ezen korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az 6.1 és az 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

 

A jótállás tehát nem érinti a Felhasználó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

 

 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Felhasználó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7.2. pontban feltüntettettek alapján.

 

 

 

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

 

 

A szavatossági, jótállási igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

 

 

 

Név: Mobilkemence.xyz Kft.

 

Levelezési cím: 7668 Keszü, Árpád fejedelem u. 16.

 

Telefonszám: +36 70 62 62 500 /3.menüpont.

E-mail cím: kandallo.futar@gmail.com

 

Általános jogi közlemény

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

 

 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELEM

 

 

 

 

 

Bevezetés

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a www.kandallo-futar.hu weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályait, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető az Adatvédelmi nyilatkozat menü alatt.

 

Adatvédelmi tájékozató

 

Adatkezelő személye:

 

A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az üzemeltető nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverin kerülnek tárolásra.

 

 

 

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:

 

www.kandallo-futar.hu oldal regisztráció nélkül böngészhető és a webáruházban való vásárlás sincs regisztrációhoz kötve. Az első vásárlás alkalmával azonban meg kell adni a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okokból a teljesítés elmaradásáért felelősséget vállalni nem tudunk.

 

 

 

Regisztráció:

 

A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A regisztrációval Ön automatikusan elfogadja a jelen üzletszabályzatunkat. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. Regisztrációval a felhasználok hozzájárulnak, hogy részükre a Mobilkemence.xyz Kft. - Kandalló-futár.hu oldaláról hírlevél formájában akciós ajánlatokat küldjön.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás:

 

A hírlevélre való feliratkozáskor csak a felhasználónév és az e-mail cím kerül tárolásra. A vásárláskor, regisztrációkor megadott adatokat elérhetőségeinkre elküldött kérésre töröljük. A szolgáltatás használata személyes adatok megadásához kötött. Az adatok kérése során az üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához.

 

 

 

Honlap-látogatottsági adatok kezelése:

 

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adati és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

 

 

 

„Cookie”-k elhelyezése, célja:

 

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 

E  körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos funkciók nem működnek megfelelően, illetve a szolgáltatást teljes körűen nem veheti igénybe valamint a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

 

 

 

Az adatkezelések célja:

 

·         A szolgáltatás hatékony nyújtása

 

·         A regisztrált felhasználók azonosítása

 

·         A szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése

 

·         A felvilágosodás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.)

 

·         Működési problémák elhárítása

 

·         Közvetlen üzletszerzés (hírlevél). Ez utóbbit az üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

 

 

 

Adattovábbítások, harmadik személynek adatkezelési:

 

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közléséra az alábbi esetekben is sor kerülhet: A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

 

 

 

Adatbiztonság:

 

Bár az üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítása, nem garantálja, hogy a felhasználók a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni.

 

A szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált felhasználó írásban kérheti regisztrációja törlését.

 

 

 

Jogorvoslat:

 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

 

 

Felelősség:

 

Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősséget kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

 

 

 

Módosítás:

 

Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a szolgáltatás nyitóoldalán.

 

 

 

Speciális kiegészítő funkciók rendelése Kemencék, Grillezők, Állványok esetén:

-A szolgáltató web áruházas felületén elérhetővé teszi az opcionálisan rendelhető, kiegészítő és kényelmi opciókat magába foglaló, ingyenes termékeit.

-A termékekről előzetesen tájékozódni lehet a Gy.I.K. gyakori kérdések oldalon, mely oldal minden termék ismertető lapjáról is elérhető.

-Az ingyenes opciók kizárólag a rendelés lezárásakor a kosárba került termékekre vonatkoznak! Amennyiben a termék átvételekor, vagy azután merül fel az igény ezen a rendelés leadásakor elmaradt ingyenes opciókra úgy annak utólagos költségeit a vásárlónak kell megfizetnie! (Pl. elmaradt ajtónyitási irány utólagos ajtócseréjének postaköltségei)

-Az „egyedi szín kialakítás” és „szeletelt tégla burkolat” kialakítás opciók esetén a képeken feltüntetett szín a monitorokon másképp jelenhet meg, az elkészült termékek színvilága eltérhet a képeken láthatóktól! Ezen eltérések miatt felelősséget nem vállalunk! Viszont előzetes időpont egyeztetéssel lehetővé tesszük vásárlóinknak, hogy telephelyünkön személyesen, élőben megtekinthessék ezen speciális színnel kapcsolatos termékeinket a rendelés leadása előtt!

 

Változás!

A Totya és TotyaXL fantázianevű termékek esetében, 2023.03.01. -től a vételár nem tartalmazza a hőmérőt, 40cm kéménytoldatot, és az esővédő kéménysapkát!

A fenti információ a termékek ismertető adatlapján, az áruházunkban is feltüntetésre kerültek!